Materiály pro studenty IVT

Fotografie pro další úpravy (3.11.2010)
V příloze jsou fotografie pro další úpravy v rastrovém editoru GIMP.
Word pro 1.S (8.10.2010)
V příloze práce na dnešní hodinu.
Pevné disky (30.09.2010)
V příloze prezentace na téma pevné disky. Je zde rozebrána fyzická struktura pevných disků, SSD disky, řadiče disků a využívaná disková pole RAID.
Samostatná práce 2. ročník (29.09.2010)
V přiloženém sešitě Excel s pomocí funkcí doplňte všechny chybějící údaje. V první tabulce sloupeček pořadí dokládá pořadí studentů dle průměrů jejich známek. Prospěchová kriteria jsou uvedena pod první tabulkou.
Materiál pro 3.S tvorba webu (23.09.2010)
Materiál pro ukázku rozvržení layoutu stránky pomocí CSS a další drobné formátování.
1.S Úvodní hodina (10.09.2010)
V příloze je k dispozici úvodní prezentace a rozdělení referátů.
Test weby pro 3S (3.06.2010)
Přiložen je dokument ve formátu html a kaskádový styl k tomuto dokumentu. Uložte si oba soubory (.html a .css), nezapomente soubor kaskádového stylu správně pojmenovat (v html je nalinkován jako styl.css). Dále se řiďte pokyny v html souboru.
  • Samotný html soubor je hotový
  • V css nejprve zapiště správné selektory
  • Selektory zjistíte podle pojmenování jednotlivých bloků v html
  • Poté doplňte chybějící názvy vlastností CSS a jejich hodnoty
  • Nemusíte přidávat nové vlastnosti, nahraďte pouze podtržítka

Základy DB pro 3.SA (19.05.2010)
V příloze prezentace dotýkající se základů daabázových systémů a principů relačních databází, které budeme dále probírat.
Materiály - tvorba webu (26.03.2010)
V příloze materiály se bzákladními informacemi k tvorbě webových stránek.
Projekty na web 2.SA (22.03.2010)
V příloze přikládm zadání proektů a rozdělení týmů pro tvorbu webu v 2.SA. V rámci dokumentu je stanoveno také bodové ohodnocení výsledných stránek. Projekt bude částečně tvořen o hodinách IVT, částečně pak samostatně ve volném čase.
Základy XHTML pro 2SA (22.01.2010)
Základy tvorby webu - XHTML standardu tvorby webových stránek.
Počítačové sítě - 3.S (7.01.2010)
Zadání práce pro 3.S (17.12.2009)
Extrahujte dokumenty v příloze a pracujte dle zadání v nich.
1.SAB samostatná práce Word (26.11.2009)
Samostatná práce - upravte dokument Wodu podle vzoru v PDF, nezapomeňte na záhlaví, zápatí, obsah a správné použití nadpisů.
Referáty 1.SAB (19.11.2009)
Rozdělení referátů pro 1.SAB
Tvorba webu - samostatná práce (19.11.2009)
Se 3.S budeme dnes procvičovat stylování pomocí kaskádových stylů. V příloze příspěvku jsou tři soubory - html stránka, CSS styl a obrázek. Soubory si uložte k sobě na počítač do nové složky. CSS styl přejmenujte na styl2.CSS!

Obrázek ukazuje jak by měl dokument výsledně vypadat. V kaskádovém stylu chybí některá slova (jsou nahrazena podtržítky) - slova doplňte. Pozor, počet podtržítek nemusí odpovídat počtu písmen v nahrazovaném slově. Můžete používat materiály z předchozích hodin.

Kaskádové styly - layout webu a menu (12.11.2009)
Dnes si se 3.S zkusíme upravovat layout (rozložení) webové stránky a vytvoříme si ze seznamů opravdová menu. Ukázkové soubory jsou přiloženy.
Materiály Word pro 1.S (5.11.2009)
V příloze materiály pro dnešní práci ve Wordu - práce se záhlavím a s obrázky.
Materiály CSS a tvorba webu pro (5.11.2009)


Ukázkový test algoritmy (7.05.2009)
Přikládám ukázkový vypracovaný test algoritmů.
Kde najít vývojové prostředí JAVA (17.04.2009)
Program Eclipse, ve kterém tvoříme algoritmy jazyku Java je ke stažení zdarma na stránkách Eclipse.org. Program NetBeans (totožný s Eclipse a navíc lepší podpora tvorby mobilních aplikací) na adrese NetBeans.com.

Veškeré informace k programovacímu jazyku Java, nápovědu a další informace naleznete na stránkách java.sun.com.

Databáze - 4.B (26.03.2009)
S maturanty si zítra zopakujeme základy relačních databází. Hrubě se budeme řídit podle materiálu v příloze.
Operátory v Javě (19.02.2009)
V příloze dokument popisující operátory používané v Javě.
IPv6 (12.02.2009)
Přikládám prezentaci vztahující se k IP protokolu verze 6.
Základy programování a algoritmů Java (11.02.2009)
Zkusíme si naprogramovat několik základních algoritmických konstrukcí přímo v jazyce Java. Popíšeme si teoreticky objektový programovací model - vysvětlíme principy tvorby tříd, dědičnosti, zapouzdření, ... Předvedeme si typy proměnných.
Nálepky
Slovník - výběr
Vyzkoušejte si
Další odkazy