Pomocí formuláře si můžete změnit vlastnosti elementu div níže. Můžete zkoumat jak se projevují vlastnosti padding, margin, width, height a také přetékání a další. Černé orámování je určeno napevno a má nastaven padding na 0px. Zkuste si nastavení vlastností v různých prohlížečích.

V rámečku vidíte CSS kód, podle kterého je rámeček právě graficky upraven.

#hracka{
width: 300px;
height: 300px;
padding: 5px;
margin: 5px;
border-style: solid;
border-width: 1px;
border-color: blue;
background-color: red;
}